Bibliografia (recull) del llibre “Per una mort apropiada”

He fet un recull parcial de la bibliografia sanitaria més interessant del llibre d’en M.A.Broggi, titulat “Per una mort apropiada“.

Bibliografia

Sigui útil! Salut!

Anuncis