Savis consells….

els d’aquesta Guia breu per persones amb fibromiàlgia i SFC. També es poden fer servir per qualsevol persona que convisqui amb malalties cròniques, degeneratives o invalidants, penso.

Salut!