Immortals, sans i perfectes

Aquest és el títol del darrer llibre d’en Salvador Macip, que parla de com la medicina canviarà les nostres vides. Interessant treball i recomanable autor.

Salut!